Hopp til innhold

Tidevann er et fenomen i havet hvor vannstanden skifter mellom høyvann og lavvann omtrent hver 6 time og vil fortsette å gjøre det i utrettelig fremtid da det hovedsaklig er gravitasjonskreftene fra månen og sola som skaper tidevann fenomenet.

Etterspørselen etter bærekraftig og kostnadseffektiv ren energi har økt dramatisk de siste årene og vil fortsette å øke i årene som kommer.

Tidevann er en mere forutsigbar energikilde en vind, sol og bølgekraft som i tillegg ikke representerer noen visuell eller støyende forurensing. Tidevann vil derfor bli en meget viktig energikilde for fremtiden.

Bevegselsesenergien i vannmasser kan konverteres til elektrisk kraft ved bruk av tidevannsturbiner. Det er Norwegian Tidal Solutions sitt mål å gjøre denne evigvarende fornybare rene energien økonomisk attraktiv på en slik måte at den vil bli høstet i kommersielle storskala tidevannskraftverk anlegg for å bidra til at Europa når sin visjon om et nullutslippssamfunn innen 2050.