Hopp til innhold

Hjem

Tidevann er et fenomen i havet hvor vannstanden skifter mellom høyvann og lavvann omtrent hver 6 time og vil fortsette å gjøre det i utrettelig fremtid da det hovedsaklig er gravitasjonskreftene fra månen og sola som skaper tidevann fenomenet.

Bevegselsesenergien i vannmasser fra tidevann kan konverteres til elektrisk kraft ved bruk av tidevannsturbiner. Det er Norwegian Tidal Solutions sitt mål å gjøre denne evigvarende fornybare rene energien økonomisk attraktiv på en slik måte at den vil bli høstet i kommersielle storskala tidevannskraftverk for å bidra til at Europa når sin visjon om et nullutslippssamfunn innen 2050.

Etterspørselen etter bærekraftig og kostnadseffektiv ren energi har økt dramatisk de siste årene og vil fortsette å øke i årene som kommer. Utslippene må ned i takt med at verdens energibehov øker. Vi vil være med å forme energifremtiden og bli en del av fremtidens energimiks med vår helt nye og grensesprengende tidevannsteknologi: The CUBE.

Tidevann er vår aller beste fornybarkilde siden den er en mer forutsigbar energikilde en vind og solkraft som i tillegg ikke representerer noen visuell eller støyende forurensing. Vi tror derfor at tidevann vil bli en meget viktig energikilde i verdens energimiks.