Hopp til innhold

Om oss

Norwegian Tidal Solutions AS ble stiftet 15.01.2016 av Roar Kristensen som er utdannet elektrikker og automatiker med fagbrev gruppe L og med 2-årig fagskole, elkraftlinje har opparbeidet seg en allsidig praksis innenfor boliginstallasjon, tavlebygging og industri installasjoner samt installasjoner på moduler og plattformer for olje og gass industrien onshore og offshore. Og har de siste 20 årene jobbet i ROV bransjen offshore ved å gå gradene fra ROV trainee til ROV Supervisor opparbeidet seg betydelig subsea erfaring fra olje og gass industrien.

Verden har på grunn av de globale klima endringene og Parisavtalen bestillt omlegging fra fossil energi til fornybar energi. Globalt er energiproduksjon trolig fremtidens viktigste miljøutfordring. Hvis vi ikke greier å redusere de samlede utslipp av klimagasser står vi trolig overfor store humane og miljømessige kostnader fremover.

Norwegian Tidal Solutions ble etablert i kjølvannet av Parisavtalen og skal være tilbyder av tidevannskraftverk til det globale markedet som skal produsere kostnadseffektiv ren og fornybar energi.

Vi er av Innovasjon Norge (IN) vurdert å være innovativ og selskapet har mottatt
100 000kr fra IN til markedsavklaring.

Vi har vært på bedriftsbesøk hos Schottel Hydro å fått informasjon om deres tidevannsturbiner som har en optimal størrelse når det kommer til kost per produserte kilowattime. Om en setter sammen 20 stk av Schottel sine turbiner får vi en installert effekt tilsvarende 1 turbin av våre konkurrerende selskaper. forskjellen er at vekten på 20 Schottel turbiner er ca 20 tonn mens våre konkurrenter operere med en vekt på ca 200 tonn per turbin. Ved å bruke Schottel Hydro sin turbin oppnår vi store materielle besparelser i tillegg til enklere produksjon og håndtering.

Vi har inngått en inkubatoravtale med Valide og vi samarbeider også med KUPA som skal hjelpe oss med kommersialiseringen av vårt tidevannskraftverk. Vi er idag en inkubatorbedrift med kontorplass i Valide sine lokaler i innovasjonparken på Ullandhaug i Stavanger.

Vi har inngått en Memorandium of Understanding med vår samarbeidspartner Bjørn Hansen AS som skal designe, produsere og levere turbinhuset i betong til våre tidevannskraftverk.

Vi har inngått en samarbeidsavtale med Universitetet i Stavanger som er vår FoU partner. UiS har utført CFD simuleringer av vårt tidevannskraftverk og verifisert at vårt konsept er gjennomførbart sett fra et fluiddynamisk ståsted og at kubens design gir en effektøkning på 50%. Setter vi sammen 16 kuber i et gridd på 4X4 oppnår vi en effektøkning på 215%. Dette FoU forprosjektet har VRI - Rogaland støttet med 150 000kr.

Vi har innledet samarbeid med iCsys og Envirex som skal designe og levere turbinskidd og vaskeunit samt kontrollsystem for tidevannskraftverket.