Hopp til innhold

Teknologi

Norwegian Tidal Solutions har utviklet et nedsenket tidevannskraftverk for konvertering av tidevann og havstrømmer til elektrisk energi. Tidevannskraftverket har fått patent i Norge og patentsøknaden er videreført til Canada, Kina, Sør Korea, Australia, New Zealand, USA og EP. Selskapet ser på det internasjonale markedet som sitt marked.

Selskapets tidevannskraftverk kan bestå av et turbinhus i betong på 5x5x6m. Betong er et rimeligere byggemateriale som gir økt levetid for kraftverket samt ønsket vekt for ankring mot sjø bunn. Turbinhuset er innvendig utformet som et venturihus og ved å plassere 16 turbinhus i et 4*4 grid oppnår vi 215% økning av energiproduksjonen. En sleide forbinder tidevannsturbinen til turbinhushuset. Turbinen kan sleide inn i, ut av eller inni turbinhuset for å regulere vannhastigheten gjennom turbinen. Venturiprinsippet gjør det mulig å oppnå operasjonelle vannhastigheter for en større andel av tidevannsbølgen enn for fristrømsturbiner. Dermed oppnås full energiproduksjon allerede fra et tidlig tidspunkt av tidevannsbølgen. Teknologien gir også full energiproduksjon ved springflo og stormflo. Turbinen kan sleide ut av venturihuset for å snu 180 grader for at turbinen skal møte tidevannsstrømmen i begge retninger for optimal turbineffekt uten bruk av kostnadsdrivende vridbare turbinblader. Turbinen kan sleide ut av turbinhuset for å bli byttet ut for service, uavhengig av de andre turbinene i kraftverket.  En høytrykkspyler er montert i turbinens akterende og tilkoblet en automtisk uttrekkbar arm som rengjør venturihuset for marin begroning uten å miste energiproduksjon ved at turbinen slides axialt gjennom venturihuset når tidevannet snur. Turbinene i kraftverket kan jobbe uavhengig av hverandre og selv om noen turbiner skulle feile vil vi fremdeles opprettholde høy energiproduksjon. Tidevannskraftverket er skalerbart ved at turbinhusene kan plasseres ved siden av hverande og at de kan stables i høyden. Tidevannskraftverket er fleksibelt i forhold til at kraftverket kan designes på en rekke forskjellige måter enten fullt automatiserte eller ROV opererte kraftverk som er designet for den aktuelle tidevanns strømmen og kundens behov.